Skip to main content

HA LAGU DEDAALO CAAFIMAADKA DEGMADA

Skip videos

TALLAALKA COVID-19 OO HADDA LA HELI KARO

Si wadajir ah ayaan hal sano ka badan u soo wajahnay xaqiiqooyin adag oo ah safmarka COVID-19, oo waxa aan uga soo baxnay waa taxaddar iyo dedaal aan sameynay

Saddex tallaal oo aan dhib keeneyn, oo waxtar leh, ayaa loo hayaa dadka Minnesota. Maalin kasta, dad aad u fara badan oo ku nool Degmada Hennepin ayaa qaadanaya tallaalka.

Tallaaladaas waa wax cusub oo lagula dagaalami karo COVID-19, laakiin inta la tallaalayo dadka oo dhan waa inaan sameyno wax kasta oo xanuunka looga hortagayo – gafuurxir in la isticmaalo, in la is baaro, in guriga la joogo marka la xanuunsado iyo in dadweynaha laga fogaado.

Waa in la taxaddaro oo lagu dedaalo sidii looga badbaadin lahaa qoysaska, asxaabta, iyo dadweynaha. Marka aad heli karto tallaalka, ha ka daahin ee soo qaado.

Sida looga Taxaddaro

 • KA-HORTEGID
 • GARASHO
 • Tallaalay

Taxaddar samee si aad u yareyso in aad sii faafiso xanuunka

 • Tallaabooyinka waxtarka leh ee ka-hortagidda

  Ka-hortagidda tallaabooyinka loo raaco si wadajir ah ayey u yareeyaan khatarta uu kuugu dhacayo xanuunka adiga iyo dadka kale xataa marka tallaalka la siinayo dad badan.

  Isticmaal gafuurxir mar kasta oo aad la joogto dad aan guriga kula nooleyn

  Lix fiit ka fogow dadka kale ee leh kulanka ama jooga goobaha dadweynaha

  Dabool qufacaaga iyo hindhisadaada

  Marar badan si fiican u dhaq gacmahaaga

  Isa soo baar markaad isku aragto calaamado ama aad ku dhawaato xanuunka

  Guriga joog haddii aad xanuunsan tahay ama aad sugeyso jawaabta baaristaada

  Marka aad isa soo tallaali karto, soo qaado tallaalka

 • Dadkee baa khatar ku jira?

  COVID-19 midab-takoorid ma laha. Waa faayrus cusub oo degdeg u faafaya. Sidaas awgeed dadka oo dhan ayaa khatar ugu jira xanuunkan, sababtoo ah, sida caadiga ah, dadka bini’aadamka ah waxay ku xiran yihiin qoysaska iyo asxaabta.

  COVID-19 wuxuu khatar weyn ku keenayaa dadka qaarkood, sida waayeelka, dadka ay hayso caafimaad-xumada, iyo dadka ay saameyso caddaalad darro dowlad ahaaneed oo ku keeneysa in ay dadku ugu liitaan caafimaadka bulshada.

  Xogta COVID-19 ee lagu uruuriyo Degmada Hennepin ayaa laga helayaa warbixinta ugu dambeysa ee qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka oo dhan.

  Si aad u hesho faahfaahinta sababaha asalka u ah kala-fogaanta caafimaadka dadweynaha, booqo barta intarnetka ee CDC. Haddii aad rabto qoraallo turjuman , booqo Waaxda Caafimaadka ee Minnesota.

 • Isticmaalidda gafuurxirka

  Gafuurka in la daboosho, ama la isticmaalo gafuurxir, ayaa dadka ku caawin karta joojinta jeermiska u gudbi kara dadka kale. Cilmi-baaris ayaa lagu soo ogaaday in gafuurxirku yareeyo khatarta uu ku sii faafayo faayruska, gaar ahaan marka lagu daro waxyaabaha kale ee ka-hortagga ah, sida in la dhaqdo gacmaha iyo in ay lix fiit kala fogaadaan dadka aan isku guri ku nooleyn.

  Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isticmaalidda gafuurxirka iyo waxtarkiisa, fadlan booqo barta intarnetka ee Waaxda Caafimaadka Minnesota.

Ma u maleyneysaa in lagu qaadsiiyey COVID-19 ama ma isku aragtay calaamadihii xanuunka? Haddii ay sidaasi jirto, waa in lagu soo baaro oo aad guriga joogto. Raadso oo akhriso faahfaahinta, baarista iyo calaamadaha COVID-19.

 • Calaamadaha

  Qof kasta oo qaba COVID-19 kama muuqdaan calaamadaha oo dhan. Xaqiiqa ahaantii, dadka qaar ayaa laga yaabaa inaysan ka muuqan wax calaamado ah (calaamad-laaweyaal). Calaamadaha COVID-19 caadi ahaan waxay dadka ku soo baxaan 2 ilaa 14 cisho ka dib marka uu faayrusku soo gaaro. Faahfaahin dheeraad ah ka eego barta intarnetka ee Waaxda Caafimaadka Minnesota.

   

  Calaamadaha caamka ah:

  • Qandho
  • Qufac
  • Neefta oo kugu yaraata
  • Qarqaryo
  • Madax-xanuun
  • Murqo-xanuun
  • Cune-xanuun
  • Daal
  • Cabbursanaan
  • Dhadhanka oo la iska waayo
  • Urinta oo la iska waayo

  Calaamadaha aan caamka ahayn ee caloosha iyo mindhicirka:

  • Lallabbo
  • Matag
  • Shuban

  Haddii adiga ama qof ka tirsan qoyskaaga aad isku aragtaan calaamadahaas ama lagu qaadsiiyo COVID-19, hoos ka eego talooyin iyo macluumaadyo:

  Ha lagu soo baaro
  oo
  Guriga joog

 • Ha lagu soo baaro

  In la isa soo baaro waxay muhiim u tahay in laga hortago xanuunku inuu ku dhaco adiga iyo dadka kale, oo weliba baaris sahlan oo ah COVID-19 ayaa laga heli karaa Degmada Hennepin.

  Haddii aad isku aragto calaamado, isla markiiba ha lagu soo baaro.

  Goobo bilaash ah oo la iska soo baaro ka eego barta intarnetka ee soo socota:
  Bogga intarnetka ee baarista ee Waaxda Caafimaadka Minnesota

 • Joogidda guriga

  Haddii aad ku dhawaatay dad qaba COVID-19 oo lagaa soo helo in aad qabto COVID-19, waxaa khasab kugu ah in aad guriga joogto, in aad dadka gooni ka noqoto si aadan dadka kale ugu sii faafin xanuunka
  Haddii aad ku dhawaatay dad qaba COVID-19 oo ay ku qaadsiiyaan:
  Sida badqabidda ugu fiican waa in aad guriga joogto (karantiilid) ah 14 cisho ka dib marka xanuunka lagu qaadsiiyo.
  Haddii lagaa soo helay COVID-19:
  Isku gooni yeel guriga ilaa 10 cisho ka dib marka ay calaamaduhu kugu bilowdaan, ama haddii aadan isku arkin wax calaamado ah, 10 cisho ka dib baaristaadii COVID-19. Iska hubso in aysan wax qandho ah ku qaban ugu yaraan ka hor intaadan ka soo bixin karantiilka.
  Marar qaarkood, waxaa macquul ah in aad si degdeg ah uga soo baxdo karantiilka ama inaad gooni noqoto.
  Karantiilidda iyo inta aad gooni u baxayso mashiinka xisaabta ayaa kugu cawin kara. Siyaabaha karantiilka ee soo socda iyo xisaabiyaha gooni u bixidda ayaa kugu caawin kara go’aaminta muddada aad guriga joogeyso

  Xisaabiyaha Karantiilida/In Gooni Loo Baxo (embed link) https://covidcalculator.hennepin.us/calculator
  Haddii aad qaadatay tallaalka:
  Haddii aad si buuxda u qaadatay tallaalka COVID-19 ee labada jeer oo lagu qaadsiiyo xanuunka, uma baahnid in aad gasho karantiilid haddii ay jiraan waxyaabaha soo socda OO DHSAN:

  • In COVID-19 lagu qaadsiiyey ugu yaraan 14 cisho ka dib markaad si buuxda u qaadatay labada jeer ee tallaalka.
  • In COVID-19 lagu qaadsiiyey muddo ah 90 cisho gudahood markii kuugu dambeysay tallaalka labaad.
  • In aadan wakhtiga xaadirka ah qabin wax calaamado ah oo noqon kara COVID-19.

  Talooyinka kuugu muhiimsan ee ah inaad gooni u baxdo iyo karantiilid, ka eego barta intarnetka ee Waaxda Caafimaadka ee Minnesota.

Tallaal aan wax dhib ah keeni karin ayaa hadda laguu hayaa, oo in la helo iyo sida xaq loogu yeesho ayaa dadka si dhakhso ah loogu fududeynayaa si uu qof kasta u helo. Akhriso faahfaahinta ku saabsan tallaalka iyo sida lagu helo.

 

 • Xaqiiqooyinka Tallaalka

  Tallaallada COVID-19 waa:

  Dhib la’aan

  Tallaal kasta oo COVID-19 oo la oggolaado waxaa lagu soo saaray shuruudo adag oo isku mid ah, oo ay ku jiraan cilmi-baaris fiican iyo dad badan oo lagu soo tijaabayey.

  CDC iyo FDA ayaa si buuxda ula socda soo-saarista iyo sameynta iyo tijaabinta tallaalka si loo hubiyo in xogtu sax tahay oo la soo marsiiyo shuruudaha tallaallada

  Dad aqoon u leh ayaa la soconaya tallaalka badqabkiisa si ay u hubiyaan in uu sidii la filaayey tallaalku u shaqeynayo.

  Waxtarka

  Tallaalada COVID-19 ee la oggolaaday oo dhan waxay yareynayaan fursad ah in aad xanuunsato ama in isbitaal lagu seexiyo.

  Waxay ka kooban yihiin waxyaabo habdhiska difaaca u sheegaya in uu jirku aqoonsado faayruska COVID-19 oo dabadeedna burburiyo ka hor intaan infakshankaas lagu xunuunsan

  Tallaallada la qaato hal mar ama laba jeer waxaa soo oggolaaday dowladda.

  Xogta badqabidda iyo waxtarka ee tallaalka waxaa laga heli karaa barta intarnetks ee CDC.

  Si fudud

  Tallaalku waa bilaash. Wax lacag ah kuma bixineysay in lagu tallaalo, haddii aad haysato ceymiska caafimaadka ama haddii aadn haysan.

  Laguma weydiin karo in aad sharci haysato iyo in kale, oo weliba macluumaadkaaga si aad u adag ayaa loo dhowrayaa.

 • GOORMA IYO HALKEE BAAN KA SOO QAADAN KARAA TALLAALKA?

  Dadka Minnesota ee gaaray 12 jir iyo wixii ka weyn ayaa xaq u leh tallaalka.

  WAA IN LA ISKU DIIWAANGELIYO TALLAALKA

  Kilinigyo tallaalka ah ayaa muddo ka furnaanaya degmada Hennepin County

  Inta u dhaxeysa hadda ilaa iyo 1-da Julaay, Degmada Hennepin County dadka waxay u haysaa ballamaha tallaalka COVID-19 oo degdeg ah oo loo helayo dhammaan dadka isku diiwaangeliya. Dadka ballan la’aanta iska yimaada waa haddii tallaalku soo haro. Khasab ma aha in ay dadku ku nool yihiin degmada Hennepin County:

  Diiwaangelinta Tallaalka COVID-19 ee degmada Hennepin County

  Wixii su’aalo ah ama si laguugu caawiyo diiwaangelinta, soo garaac 612-348-8900. Waxaa la isku caawinayaa luuqadaha Ingiriiska, Isbaanishka, Soomaaliga iyo Moong.

  Kilinigga Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Hennepin County

  Kilinigga Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Hennepin County waxa uu tallaalka koowaad iyo kan labaad ee COVID-19 u hayaa dadka gaaray 12 jir iyo wixii ka weyn saacadaha shaqada ee caadiga ah. Kiliniggu waxa uu hayaa tallaallada Pfizer, Moderna, iyo Johnson iyo Johnson. Soo garaac 612-543-5555 si aad u qabsato ballan ama u hesho macluumaad dheeraad ah. Dadka ballan la’aanta iska yimaada waa haddii tallaalku soo haro.

  Saacadaha kilinigga

  • Isniin, Talaado, Arbaco, iyo Jimco: 8-da subaxnimo ilaa 4-ta galabnimo
  • Khamiis: 10-ka subaxnimo ilaa 4-ta galabnimo

  Cinwaanka kilinigga waa: Dabaqa afaraad, Health Services Building; 525 Portland Ave; Minneapolis, MN 55415

  Sida lagu imaan karo Kilinigga Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Hennepin County:

  • Khadka tareenka buluugga iyo cagaarka  boosteejada U.S. Bank Stadium Station, oo wax yar ayaa looga soo lugeynayaa (0.3 meyl) kilinigga. Basas badan oo magaalada dhex mara ayaa iyaguna istaaga agagaarka kilinigga.
  • Kilinigga waxa uu dadka u hayaa boono ah qiimdhimista meesha baabuurta la dhigto ee Hennepin Healthcare ee 6th Street iyo Park Avenue.
  • Waxa kale oo jira meelo jidka ah oo lacag la geliyo oo dhow oo jidka oo dhan laga helo.

  Fursadaha kale ee tallaalka

  Raadso oo la xiriir goobaha kale ee tallaalka adigoo isticmaalaya Vaccine Locator.

  Ka eego goobaha tallaalka COVID-19 adigoo isticmaalaya Minnesota’s Vaccine Connector.

  Ama la xiriir kilinigga uu joogo dhakhtarkaaga.

  Tallaalka kuugu fiican ee COVID-19, waa kan kuugu horreeya ee aad heli karto.

 • DHIIRIGELINTA TALAAKA COVID-19

  Hada ilaa August 15, waxaad helaysaa hadiyad kaadh $50 ah markaad ka qaadatid talaalka COVID-19 meelaha ay Degmada Hennepin ku qabanayso dhacdooyin/kulamo talaalka ah. Inta talaalka la hayaa ka dhamaanayo.

  💻 hennepin.us/vaccineregistration

  ☎️  Ka wac 612-348-8900  wixii caawimaad afafka English, Spanish, Somali iyo Hmong ah.

  Ururada bulshadu waxay heli karaan lacag gaaraysa ilaa $3,000 oo deeq ah taasoo ay u isticmaalayaan  dhiirigalinta talaalka COVID-19. Wax badan ka baro oo ka codso linkigan hennepin.us/community-vaccination

  DHIIRIGELINTA TALAAKA COVID-19

  Laga bilaabo July 1, waxay Degmada Hennepin bixinaysaa dhiirigelin lagu kordhinayo talaalka bulshada laguna yareynayo kala duwanaanshaha. Degmada Hennepin waxay siinaysaa dhiirigelinta talaalka shaqsiyaadka iyo ururada bulshada ee ku caawinaya horumarinta talaalka COVID-19

  Dhiirigelita talaalka degdega ah ee shakhsiyaadka

  Inta u dhaxaysa July 1 iyo August 15 (ama ilaa inta talaalada la hayaa ka dhamaanayaan), Degmada Hennepin waxay siinaysaa kaadh $50 oo hadiyad aha kuwan:

  • Qofkasta oo 18 iyo ka weyn ah oo ka qaata qiyaasta koowaad iyo tan labaad ee talaaka COVID-19 meel kasta oo ay Degmada Hennepin ku qabanayso dhacdo/kulan is talaalis ah.
  • Waalidiint/mas’uuliyiinta da’yarta ka weyn 12 jir ee ka qaatay talaalka COVID-19 qiyaastiisa koowaad ama tan labaad meelaha ay Degmada Hennepin ku qabato dhacdo/kulan is talaalis ah
  • Da’yarta aan qofna la socon oo awooda inay bixiyaan ogolaasho ee ka qaata  talaalka COVID-19 qiyaastiisa koowaad ama tan labaad meel kasta oo ay Degmada Hennepin ku qabatay dhacdo/kulan is  talaalis ah

  Dadka qaata labada qiyaasood waxay heli doonaan laba kaar oo hadiyado $50 Visa ah. Waxaa dhacdooyinkan/kulamadan kafaalo qaaday degmada, marka ma jirto wax lacag ah oo lagaa qaadayo talaalka mana aha inaad inaad degan tahay Degmada Hennepin si aad uga qayb qaadatid. Balan la’aan xadidan baa la ogolyahay. Horay isu diiwaangelin baase haboon.

  Dhamaan dhacdooyinka/kulamada talaalka ee soo socda ee u furan dadwaynaha iyo si aad isu diwaan geliso halkan ka fiiri  hennepin.us/vaccineregistration.

   

  Wixii su’aalo ah ama si aad isu diiwaan geliso, ka wac tilmaan bixiyaha COVID-19 khadkan 612-348-8900, Isniinta ilaa Jimcaha, 8 aroortii/subaxnimo iaa 4:30 galabnimo. Saacadaha shaqada ka dib, fariin baad ka tagi kartaa. Caawimaadana waxaa ku heli kartaa afafka English, Spanish, Somali iyo Hmong.

  Dhiirigelita talaalka degdega ah Ururada bulshada

  Degmada Hennepin waxay kaloo siinaysaa ururada bulshada deeq gaaraysa ilaa $3,000 oo aadan dhiirigelinta talaalka.  Tusaalooyinka dhiirigelinta ee ururada bulshada ay inay bixiyaan laga yaabo waxaa ka mida cunto, madadaalo, dhacdo/kulmo barashada talaalka, kaarar hadiyado ah, iyo xirmooyin mahadcelino ah. Ururada waa inay isticmaalaan lacagtooda dhiirigelinta talaalka ugu dambayn Septembar 30, 2021

  Ururada bulshadu waxay deeqda dhiirigelinta talaalka ka codsan karaan halkan hennepin.us/community-vaccination